Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΙΠΠΝ
 15-12-2017 για τα μέλη της Κρήτης και
18-12-2017 για τα μέλη των Υπηρεσιών της Αττικής

Στον Πειραιά σήμερα Δευτέρα 18-12-2017 δεν προέκυψε απαρτία της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευση στον Πειραιά, με θέμα την ανάδειξη Εφορευτικής Επιτροπής, σε συνδυασμό με την Γ.Σ των Χανίων στις 15-12-17, καθόσον σύμφωνα με το Καταστατικό, για να υπάρχει απαρτία πρέπει να είναι παρόντες, τουλάχιστον το 1/6 του όλου αριθμού, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, αθροιστικά στις δύο αυτές Γ.Σ, που γίνονται με τα ίδια πάντα θέματα.

            Συγκεκριμένα :
Σε σύνολο εγγεγραμμένοι και ταμειακώς εντάξει : 310 μέλη
                                    
            Γ.Σ. Χανίων στις 15-12-2017
            Παρόντες και ταμειακώς εντάξει     :    τριάντα                (30)

Γ.Σ. Πειραιώς  18-12-2017 
            Παρόντες και ταμειακώς εντάξει      :    δώδεκα             (12)

Συνολική Απαρτία  
            Εγγεγραμμένοι και ταμειακώς εντάξει : (310)
            Παρόντες και ταμειακώς εντάξει: σαράντα δυο     (42)  

          Δεν έγινε εκλογή Προέδρου Γ.Σ και εκλογή τριμελούς επιτροπής λόγω έλλειψης απαρτίας .
           Η Γενική Συνέλευση δεν διεξήχθη και θα ακολουθήσει η επαναληπτική, όπως αναφέρει η ανακοίνωση σε περίπτωση μη απαρτίας .

Τρίτη Επαναληπτική Συνέλευση με θέμα την ανάδειξη Εφορευτικής Επιτροπής με απαρτία του 1/8 των ενεργών μελών:

Την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 από 15:30 έως 17:00 στο Εργατικό Κέντρο Χανίων για τις υπηρεσίες της Κρητης.

Την Δεύτερα 15 Ιανουαρίου 2018 από 15:30 έως 17:00 στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά για τις υπηρεσίες του λεκανοπεδίου Αττικής.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού του Ταμείου «Απαρτία Γ.Σ.», αν και πάλι δεν γίνει απαρτία, τότε ματαιώνεται η Γενική Συνέλευση και δεν μπορεί να γίνει νέα με τα ίδια θέματα, πριν περάσουν δύο (2) τουλάχιστον μήνες, οπότε και θεωρείται πρώτη όσον αφορά την απαρτία.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΙΠΠΝ
 8-12-2017 για τα μέλη της Κρήτης και
11-12-2017 για τα μέλη των Υπηρεσιών της Αττικής

Στον Πειραιά σήμερα Δευτέρα 11-12-2017 δεν προέκυψε απαρτία της Γ.Σ Πειραιά, σε συνδυασμό με  την  Γ.Σ των Χανίων στις 8-12-17, καθόσον σύμφωνα με το Καταστατικό στην πρώτη Γ.Σ για να υπάρχει απαρτία πρέπει να είναι παρόντες τουλάχιστον το 1/3 του όλου αριθμού, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, αθροιστικά στις δύο αυτές Γ.Σ, που γίνονται με τα ίδια πάντα θέματα

            Συγκεκριμένα :
Σε σύνολο εγγεγραμμένοι και ταμειακώς εντάξει : 310 μέλη
                                    
            Γ.Σ. Χανίων στις 8-12-2017
            Παρόντες και ταμειακώς εντάξει : τριάντα ένας               (31)

Γ.Σ. Πειραιώς  11-12-2017 
            Παρόντες και ταμειακώς εντάξει      :    δεκατρείς             (13)

Συνολική Απαρτία  
            Εγγεγραμμένοι και ταμειακώς εντάξει : (310)
            Παρόντες και ταμειακώς εντάξει: σαράντα τέσσερεις       (44)  

          Δεν έγινε εκλογή Προέδρου Γ.Σ και εκλογή τριμελούς επιτροπής λόγω έλλειψης απαρτίας .
           Η Γενική Συνέλευση δεν διεξήχθη και θα ακολουθήσει η επαναληπτική, όπως αναφέρει η ανακοίνωση σε περίπτωση μη απαρτίας .

Επαναληπτική Συνέλευση:

Την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 από 15:30 έως 17:00 στο Εργατικό Κέντρο Χανίων για τις υπηρεσίες της ΚΡΗΤΗΣ

Την Δεύτερα 18 Δεκεμβρίου 2017 από 15:30 έως 17:00 στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά για τις υπηρεσίες του λεκανοπεδίου Αττικής


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ                                                   
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Α.Μ 1406   Αποφ. Π.Π  2/3540/62                                                  
ΑΛΙΠΕΔΟΥ 10 – 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ                                                                   Πειραιάς,  28  Νοεμβρίου  2017
ΤΗΛ./FAX: 2104178368
Email: taippn@yahoo.gr 
-----------------------------------------
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  281117/21                                      
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Διεξαγωγή Έκτακτης Γ.Σ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ιδιωτικού Προσωπικού Πολεμικού  Ναυτικού (ΤΑΙΠΠΝ).


Στο προσωρινό Δ.Σ του Σωματείου «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Ιδιωτικού Προσωπικού Π.Ν» κοινοποιήθηκε με δικαστικό επιμελητή στις 2 Οκτωβρίου 2017 απόφαση διορισμού.
Συγκεκριμένα:
Δυνάμει της κοινοποιηθείσας Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς με Αρ.Αποφ. 4044/2017, που συνεδρίασε δημόσια στις 10 Μαΐου 2017, έγινε δεκτή η αίτηση που κατατέθηκε στις 13 Μαρτίου 2017 και διορίζει Προσωρινή Διοίκηση τους 1) Νεκτάριο Ηλιάδη, 2) Θωμά Αλατερά, 3)Νοραιρ Κεφαλιάν, 4) Μανούσο Λιονάκη, 5) Παναγιώτη Βαξεβανίδη, 6) Σάββα Σεληθωμά, 7) Κωνσταντίνο Ξηράκη, 8) Παύλο Μικρομάστορα, 9) Αθανάσιο Μίχα και εξουσιοδοτεί να συγκαλέσουμε Γενική Συνέλευση των μελών ώστε να εκλεγεί εφορευτική επιτροπή που θα διεξάγει εκλογές για την ανάδειξη Αιρετής Διοίκησης του Ταμείου και των λοιπών οργάνων.

Όποτε με βάσει των ανωτέρων η προσωρινή Διοίκηση του ΤΑΙΠΠΝ

Συγκαλεί  τα  εν  ενεργεία  μέλη  του να συμμετάσχουν στην Έκτακτή Γενική Συνέλευση με  θέμα  την  ανάδειξη  Εφορευτικής  Επιτροπής που προγραμματίζεται :

Την Παρασκευή  8 Δεκεμβρίου 2017 από 15:30 έως 17:00 στο Εργατικό Κέντρο Χανίων για τις υπηρεσίες της ΚΡΗΤΗΣ

Την Δεύτερα 11 Δεκεμβρίου 2017 από 15:30 έως 17:00 στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά για τις υπηρεσίες του λεκανοπεδίου Αττικής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας Επαναληπτική Συνέλευση:

Την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017  από 15:30 έως 17:00 στο Εργατικό Κέντρο Χανίων για τις υπηρεσίες της ΚΡΗΤΗΣ
Την Δεύτερα 18 Δεκεμβρίου 2017 στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά για τις υπηρεσίες του λεκανοπεδίου Αττικής

 εκ νέου μη ύπαρξης απαρτίας Β΄ Επαναληπτική Συνέλευση λόγω των εορτών:

Την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 από 15:30 έως 17:00 στο Εργατικό Κέντρο Χανίων για τις υπηρεσίες της ΚΡΗΤΗΣ  και
Την Δεύτερα 15 Ιανουαρίου 2018 στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά για τις υπηρεσίες του λεκανοπεδίου Αττικής.

Μετά την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής θα ακολουθήσει, εκτός ημερήσιας διατάξεως, ενημέρωση για την κατάσταση του Ταμείου μας. 

                                                                              Για το Δ.Σ
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                        Νεκτάριος Ηλιάδης
                           Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                            Παναγιώτης Βαξεβανίδης